Logo Fujiink
15 Years NIC GROUP
Sự kiện
 
TT TRUNG THU ĐOÀN VIÊN BÊN GIA ĐÌNH NIC GROUP
Trong tiết tri thu tháng 09 trong xanh rc r nng vàng Hà Ni, Đi gia đình NIC

MNG SINH NHT LN TH 14 KHNG ĐNH N LC, SÁNG TO & KHÔNG NGNG PHÁT TRIN
NIC GROUP MNG SINH NHT LN TH 14 KHNG ĐNH N LC, SÁNG TO &amp; KHÔNG NGNG PHÁT TRIN<p

L TRAO CÚP DOANH NHÂN TR THĂNG LONG 2015 CHO 10 DOANH NHÂN TRÊN ĐA BÀN THÀNH PH HÀ NI
LỄ TRAO CÚP DOANH NHÂN TRẺ THĂNG LONG 2015 CHO 10 DOANH NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TGĐ NIC GROUP - Ông Thân Văn Hùng vinh d nhn gii cúp Doanh nhân tr Thăng Long 2015 cho 10 Doanh nhân trên đa bàn thành ph Hà Ni. Đây là hot đng thưng niên ca thành ph Hà Ni nhm khng đnh và tôn vinh s thành công ca các Doanh nhân tr xut sc ti Th đô.

GII THƯNG SAO VÀNG ĐT VIT 2015 - NIC GROUP
GIẢI THƯỞNG SAO VÀNG ĐẤT VIỆT 2015 - NIC GROUP NICGROUP đưc trao gii thưng Sao Vàng đt Vit và nm trong Top 200 thương hiu tiêu biu Vit Nam.

3 tình hung nhà lãnh đo nên gi im lng
3 tình huống nhà lãnh đạo nên giữ im lặng Làm lãnh đo luôn là mt nhim v khó khăn và phn khó khăn nht chính là hc cách khi nào nên nói và khi nào nên đ ngưi khác nói. Hãy c gng tìm kiếm s cân bng và đưa ra nhng quyết đnh đúng đn trong s nghip ca mình.

4 bí quyết làm tăng lưng khách hàng mi
4 bí quyết làm tăng lượng khách hàng mới Đ chuyn hóa khách hàng tim năng thành ngưi mua hàng tht s, cn thu hiu nhng gì khách hàng k vng.

Tổng: 27   Đang hiển thị: 1 - 6   Trang: 1 / 5